Letní Jízda Rádia Dálnice

Každý pátek od 19. 7. do 20. 9. se bude objevovat na čerpacích stanicích a u motorestů na dálnici D1 náš tým Rádia Dálnice!

 Naše hlídky budou rozdávat řidičům drobné dárky a každý se může zúčastnit soutěže o zajímavé motoristické ceny. Proto si pečlivě zapamatujte heslo: Radio Dálnice nalaď poslouchej a vyhraj! Bude se vám při setkání s hlídkou náramně hodit a také vám zaručí krásnou výhru!

Naše hlídky se budou pohybovat po celé ČR, a to na dálnici D1 a v přilehlých místech u dálnice. 

Kromě toho naše hostesky budou po celou dobu monitorovat průjezdnost cest, dopravní omezení a další důležité informace přímo z terénu.

 

Pokud si naladíte Rádio Dálnice, určitě se dozvíte více informací!

Pořadatel Hry:
Pořadatelem a organizátorem Hry je společnost Pohoda Media Services s.r.o., IČ: 07458126, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 75864 , která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher) (dále také „Pořadatel“).

 

O co hrajeme:
O dárkové balíčky rádia Dálnice

 

Systém Hry:
Základem Hry je sdělit dálniční hlídce rádia Dálnice aktuální heslo Hry.

Během trvání soutěže „Letní jízda“ bude ve vysílání rádia Dálnice pravidelně sdělováno aktuální heslo pro výhru. Dále bude avizován speciální výjezd dálniční hlídky rádia Dálnice. Pokud vás na tomto výjezdu osloví dálniční hlídka rádia Dálnice, požádá vás o sdělení aktuálního hesla, vy ho budete znát a dálniční hlídce rádia Dálnice ho správně řeknete, vyhráváte dárkový balíček rádia Dálnice, který vám bude ihned předán.

 

Podmínky účasti ve Hře: 
Zúčastnit Hry se může ten, kdo:

  • má trvalé bydliště na území České republiky a
  • v herní den, kdy se Hry zúčastní, není mladší 18 let.

Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Hře.


Účastí ve Hře (tj. zapojením se do Hry sdělením hesla dálniční hlídce rádia Dálnice, účastníci projevují souhlas s tím, že v případě výhry smí Pořadatel bezúplatně využít jejich jméno a příjmení a pořídit a využít obrazové a/nebo zvukové záznamy týkající se účastníka a projevy osobní povahy účastníka (fotografie, písmo, hlas apod.) pro účely informování o Hře a propagace rozhlasové stanici Rádio Dálnice, Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her nebo obdobné reklamní účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

 

Předání výher:

Pořadatel, pokud soutěžící splní veškeré podmínky, předá výhru přímo na místě soutěže.

Výherce není povinen výhru přijmout. Na získání výhry v této Hře není právní nárok.

 

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel Hry:
Pravidla Hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.radiodalnice.cz. Účastníci jsou povinni se s pravidly seznámit a účastí ve Hře, tj. sdělením hesla dálniční hlídce rádia Dálnice, vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění Pořadatele:
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla Hry, případně Hru předčasně ukončit nebo prodloužit.

Pořadatel si zejména vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty a právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve Hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se jeho právní úpravou.

Osobní údaje / GDPR:
Pořadatel bude, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa pro doručení výhry po nezbytně nutnou dobu za účelem realizace své povinnosti poskytnout výherci výhru a povinností v oblasti vedení účetnictví a daní.

 

Osobní údaje výherce/ů v rozsahu jméno a příjmení, fotografie, audio záznam hlasu nebo audiovizuální záznam výherce je Pořadatel oprávněn zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci rozhlasové stanici Rádio Dálnice, společnosti Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her, a to nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby Hry. Pořadatel považuje využití těchto údajů za svůj oprávněný zájem.

 

Osobní údaje účastníků Hry bude Pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR smí pověřit třetí osobu.

 

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí výherci, jakožto subjektu údajů, zejména následující práva:

(i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.

(ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů;

(iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis;

(iv) právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely.

 

Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Svá práva mohou výherci uplatnit u Pořadatele na výše uvedené adrese sídla, příp. na emailové adrese: info@radiodalnice.cz.

 

Kde už jste naši hlídku mohli zahlédnout:

 

16. srpen 2019

Ladíte Radio Dálnice? Pokud ne, pak byste to měli rychle napravit! Naše dálniční hlídka totiž dnes míří do Moravskoslezského kraje, kde bude rozdávat hezké ceny všem, kteří správně řeknou naše heslo: Radio Dálnice: Nalaď, poslouchej a vyhraj! 🚗
Zastávky dálniční hlídky:
🔘Shell Místecká 1626/228, 700 30 Ostrava-jih
🔘Shell Vražné oba směry – Dalnice D1 Dálnice D47, 112,5 Km, 742 35 Vražné
🔘Shell, Jablunkovská 1935/10, 737 01 Český Těšín
🔘Shell, Ostravská 1493/2, 736 01 Havířov
🔘ČS Prim Metylovská 269,Frýdlant nad Ostravicí

 

10. srpen 2019

 

V Plzeňském kraji pokračuje naše dálniční hlídka také dnes a má pro vás vouchery na pohonné hmoty od čerpací stanice PRIM! Zastihnout ji můžete na těchto zastávkách:

 

CS Prim Úněšov 92, 330 38 Úněšov

CS Prim Losiná 291, 332 04 Losiná

CS Prim Na Hroudě 30, 100 00 Strašnice

CS Prim 5005, Romana Havelky, 586 01 Jihlava

Těšíme se na vás!

9. srpen 2019

 

Dálniční hlídka dnes zamíří do Plzeňského kraje!

 

Nezapomeňte na naše heslo: Radio Dálnice: Nalaď, poslouchej a vyhraj! Díky tomuto heslo od nás totiž získáte parádní ceny!
Zastávky pro tento den:
Rokycany Shell – E50 Dálnice D5, Smer, 337 01 Plzen
Plzeň Shell – Koterovská 156, 326 00 Plzeň 2-Slovany
Rozvadov Shell – E50 Dálnice D5 142.km, Smer Praha, 348 07 Rozvadov
Malkovice Shell – E50 Dálnice D5 125.km, Smer Praha, 348 02 Bor

 

3. srpen 2019

 

Naše dálniční hlídka dnes pokračuje a to přesněji v Brně! Potkat se s ní můžete:👇

E50 Dálnice D1, Smer Brno, 257 26 Všechlapy
D1 směr Brno Humpolec
E50 Dálnice D1 139.km, Smer Brno, Velké Meziříčí
D1 truckpark, Brno Veveří 270, 66481 Ostrovačice
Máme pro vás připraveny poukázky na pohonné hmoty na čerpacích stanicích PRIM nebo také dárkové poukázky od společnosti D1 Truckpark
Nezapomeňte ladit Radio Dálnice! Těšíme se na setkání! 🚗
PS: Vítězné heslo je: Radio Dálnice: Nalaď poslouchej a vyhraj!

2. srpen 2019

 

Naši dálniční hlídku Letní jízdy dnes Radia Dálnice můžete potkat:
E65 Dálnice D1 8,5.km, Smer Praha, 251 01 Nupaky
Dálnice D11 3 km směr Praha Horní Počernice
Průmyslová, Horní Počernice, Praha 20
CS Prim Na Hroudě 30, 100 00 Strašnice
CS Prim Barandov, Praha 5, Slavínského
Nezapomeňte si nás naladit!
PS: Vítězné heslo je: Radio Dálnice: Nalaď poslouchej a vyhraj!

 

19. července 2019

Naše dálniční hlídka se dnes zaměří na Ostravu a její okolí! V rámci Letní jízdy, tak bude na čerpacích stanicích Shell odměňovat všechny naše posluchače, kteří se prokáží heslem: Radio Dálnice: Nalaď, poslouchej a vyhraj! Hlídka vyráží do terénu již od 9:00 a bude se pohybovat po čerpacích stanicích v Ostravě nebo také Havířově! Nalaďte si nás, ať nepřijdete o ty nejaktuálnější informace kde se náš tým nachází a přijeďte si pro odměnu!

 

26. července 2019

Dnes se bude naše dálniční hlídka pohybovat napříč Jižní Moravou a to přesněji: Vyškov – Shell Brněnská ul., Brno – Shell Olomoucká ul., Hustopeče-Shell Bratislavská ul.

Nalaďte si naše rádio, kde vám budeme sdělovat aktuální informace o poloze naší dálniční hlídky, která má pro vás připravené skvělé odměny! Postačí jí sdělit heslo: Radio Dálnice: Nalaď, poslouchej a vyhraj!

 

 

About the author

Každých patnáct minut vám předáváme informace z dálnic v ČR. V dopravě se vzděláváme u odborníků, se kterými sledujeme vývoj dopravních systémů, novinky, trendy i nejnovější legislativní změny v oblasti dopravy.

Nejnovější komentáře